文獻


OCTOBER 1932, BULLETIN 131
EXPOSITIE YU SANYU
VAN 1 TOT 31 OCTOBER

NIEUWE PRENTUITGAVEN HERFST 1932
FRANSCHE EN HOLLANDSCHE KUNST
KUNSTANTIQUARIAAT

SANYU

Yu Sanyu werd geboren te Szechwan (China) 14 October 1901. Zijn vader, zelf schilder, gaf hem de eerste teeken- en schilderlessen toen Sanyu twaalf jaar oud was. Later heeft hij zich zelf verder bekwaamd, en geen andere leermeesters gehad. Na een verblijf van twee jaar in Japan kwam hij met een vrijwel Europeesche werkwijze in 1921 naar Parijs, war hij met onderbreking van een reis naar zijn vaderland en een tweejarig verblijf te Berlijn, tot op heden woont.

Naar gelang Sanyu werkte en dieper op de dingen inging vond hij zijn raseigenaardigheden als nieuwe waarheden terug. Zijn tegenwoordig werk is dus weer volkomen Chineesch met een geringen Europeeschen invloed.

Op de meeste toeschouwers maakt zijn werk eerst een naïeven en bij lang en vaak beschouwen pas een zeer oprecht-serieusen indruk. Hij weet n l. met ontstellend weinig middelen de essentie en dikwijls de humor der dingen uit te beelden. Zijn figuren zijn niet statisch maar samengedrongen beweging.

Buiten Parijs, waar hij bij enkele gelegenheden exposeerde, is zijn werk nog niet in het openbaar vertoond. Wij hopen dat de eerste kennismaking den Nederlanders sympathiek zal zijn.

JOHAN FRANCO.
Amsterdam, 15-9-’32

SCHILDERIJEN DOOR SANYU.

 1. Paarden. Triptiek uit 1931.
  Eigendom v. d. Heer A. Kurvers. A’dam.
 2. Tijger. 1930.
  Eigendom v. d. Heer R. Goldschmidt. Leiden.
 3. Liggend naakt op groen tapijt. 1929.
  Eigendom v. d. Heer J. H. G. Franco. A’dam.
 4. Kat. 1931.
 5. Naakt op grijs tapijt met vogels. 1932.
 6. Mand met bloemen. 1932,

Benevens een dertigtal geaquarelleerde teekeningen en graphiek.

more