文獻


Voorts legateer ik vrij van rechten en kosten aan den Heer Yu Sanyu, geboren te Szechuan (China) op veertien October negentien honderd een, thans wonende te Parijs, een levenslange lijfrente, groot vijf honderd gulden per drie maanden, uit te keeren voor het eerst drie maanden na mijn overlijden.

[Summary]

Furthermore he bequeaths free of duties and charges to Mr. Yu Sanyu, born in Szechuan (China) on 14 October 1901, presently living in Paris, an annuity of f 500 per three months.