文獻


Het vereenigd Rotterdamsch Hofstad-tooneel, directeur Cor van der Lugt Melsert heeft het opvoeringsrecht voor Nederland verworven van: “Dinner at Night”, een Amerikaansch successtuk van George S. Kaufmann en Edna Ferber, dat hier onder den titel: “Om acht uur aan tafel”, zal worden vertoond.

De Eerste Amsterdamsche Film-Club organiseert Zaterdagavond 13 Mei een feestavond in hotel Hollandais, Kleine Gartmanplantsoen 5.

Van 13–31 Mei zullen in de kunstzaal Van Lier, Rokin 126 te Amsterdam schilderijen en teekeningen van den Chineeschen schilder Sanyu geëxposeerd worden.